1917-12-16

sa narodil Arthur C. Clarke, britský autor vedeckej a vedecko-fantastickej literatúry, známy ako prorok vesmírneho veku pre typický spôsob predpovedania technického pokroku. Mnohé jeho predpovede sa týkali spôsobov prežitia ľudí vo vesmíre. Myšlienku využitia geostacionárnych družíc na účely telekomunikácií publikoval ako esej už v roku 1945. Zomrel v roku 2008.