1797-12-17

sa narodil Joseph Henry, americký fyzik, priekopník na poli elektromagnetizmu, objavil indukčnosť, ktorej jednotkou je henry (H). Jeho práca mala zásadný význam pre vynález telegrafu, elektromotora a telefónu. Zomrel v roku 1878.