1907-12-17

zomrel William Thomson lord Kelvin, britský fyzik a matematik, ktorý sa zaoberal matematickou analýzou elektriny, formuloval prvý a druhý termodynamický zákon a zaslúžil sa o rozvoj fyziky. Osobne sa tiež podieľal na kladení transatlantických káblov. Je po ňom pomenovaná jednotka termodynamickej teploty kelvin (K). Narodil sa v roku 1824.