1888-12-21

zomrel Viliam Zsigmondy, banský inžinier, priekopník hydrogeologických prieskumov vrtnou technikou, ktorý objavil nové zdroje minerálnych a termálnych vôd. Pre Slovensko bol významný vrt v Herľanoch, kde sa vytvoril Herliansky gejzír. Narodil sa v roku 1821 v Bratislave.