1818-12-24

  1. sa narodil James Prescott Joule, anglický fyzik, ktorý študoval povahu tepla a objavil jeho vzťah k mechanickej práci, čo viedlo k zákonu zachovania energie. Jednotka energie (joule) je pomenovaná po ňom. Zomrel v roku 1889.