1763-12-25

sa narodil Claude Chappe, francúzsky vynálezca, ktorý spolu s bratom Ignaceom vyvinul mechanický telegrafný systém. Demonštrácia ich praktického semaforového návrhu sa uskutočnila v roku 1792, keď preniesli správu medzi Parížom a Lille. Zomrel v roku 1805.