1571-12-27

sa narodil Johannes Kepler, nemecký astronóm, matematicky odvodil zákony pohybu planét, dvorný matematik a astronóm Rudolfa II. v Prahe. Zomrel v roku 1630.