1822-12-27

sa narodil Louis Pasteur, francúzsky biológ a chemik, ktorý patrí medzi zakladateľov mikrobiológie. Jeho výskum mikroorganizmov priniesol zavedenie pasterizácie a aplikáciu prvých vakcín. Zomrel v roku 1895.