1882-12-28

sa narodil sir Arthur S. Eddington, anglický astronóm, ktorý potvrdil Einsteinovu všeobecnú teóriu relativity. V roku 1919 vykonal počas úplného zatmenia Slnka merania na atlantickom Princovom ostrove a ukázal, že veľmi hmotné objekty ako Slnko deformujú okolitý priestor. Vyvinul modely vnútornej štruktúry hviezd a objavil vzťah medzi ich hmotnosťou a svietivosťou. Zomrel v roku 1944.