1947-12-8

sa narodila Margaret J. Gellerová, americká astrofyzička, ktorá vytvorila priekopnícke mapy blízkeho vesmíru. Jej práca zahŕňa štúdie vzťahov galaxií a ich prostredia a aplikácie metód na meranie distribúcie hmoty vo vesmíre.