1537-05-20

sa narodil Hieronymus Fabricius, taliansky chirurg a anatóm, ktorého priekopnícke štúdium žíl neskôr umožnilo spoznať krvný obeh. Povýšil embryológiu na nezávislú vedu. Zomrel v roku 1619.