1662-08-19

zomrel Blaise Pascal, francúzsky matematik a fyzik. Jeho najväčším príspevkom do rozvoja matematiky sa stala teória pravdepodobnosti., objavil schému kombinačných čísel známu ako Pascalov trojuholník. Urobil tiež významné objavy v geometrii a vynašiel prvý digitálny počítací stroj. Určil základné vlastnosti hydraulického tlaku a pomenovali po ňom jednotku tlaku (pascal) používanú v sústave SI. Narodil sa v roku 1623.