1732-07-11

sa narodil Jérôme Lalande, francúzsky astronóm, autor známych učebníc a kníh. Zaoberal sa pozičnou astronómiou a bol prvou výraznou osobnosťou, ktorá sa venovala štúdiu dejín astronómie. Zomrel v roku 1807.