1773-01-29

sa narodil Carl Friedrich Christian Mohs, nemecký mineralóg, ktorý vynašiel stupnicu na meranie a určovanie tvrdosti minerálov, v súčasnosti známu ako Mohsova stupnica tvrdosti. Zomrel v roku 1839.