1745-02-18

sa narodil Alessandro Volta, taliansky fyzik, autor prvých zdrojov elektrického prúdu, konštruktér prvého dlhodobého zdroja galvanickej elektriny – Voltovho stĺpa.Zomrel v roku 1827.