1834-02-16

sa narodil Ernst Haeckel, nemecký biológ a umelec, ktorý sa preslávil v súčasnosti už neplatnou teóriou rekapitulácie. Podporoval teórie Ch. Darwina a skúmal morské organizmy. Zaviedol pojmy Protista (jednobunkové organizmy), ekológia a fylogenéza. Opísal a pomenoval tisíce nových druhov a zmapoval strom všetkých foriem života. Zomrel v roku 1919.