1882-03-14

sa narodil Wacław Sierpiński, poľský matematik, ktorý sa venoval teórii množín, teórii čísel a topológii. Známy je najmä vďaka trom fraktálom, ktoré nesú jeho meno: Sierpińského trojuholník, Sierpińského koberec a Sierpińského krivka. Zomrel v roku 1969.