1897-05-27

sa narodil John Douglas Cockroft, anglický fyzik, ktorý s E. Waltonom získal Nobelovu cenu za fyziku za to, že zaviedol používanie časticových urýchľovačov pri štúdiu atómových jadier. Spolu navrhli Cockroftov-Waltonov generátor, pomocou ktorého bombardovali atómy lítia protónmi, aby sa štiepili. Šlo o jeden z prvých pokusov zameraných na umelú premenu jadra atómu jedného prvku na jadro atómu iného prvku. Zomrel v roku 1967.