1901-05-18

sa narodil Vincent du Vigneaud, americký biochemik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu za práce na zlúčeninách síry, najmä za objav polypeptidického hormónu. Ako prvý syntetizoval oxytocín a vazopresín. Zomrel v roku 1978.