1902-04-13

sa narodil Ján Očenáš, astronóm amatér, zakladateľ hvezdárne v Humennom, v rokoch 1962 – 1964 riaditeľ hvezdárne v Hurbanove, priekopník a zaslúžilá osobnosť amatérskej astronómie na Slovensku. Zomrel v roku 1974.