1906-04-28

sa v Brne narodil Kurt Gödel, rakúsko-uhorský, neskôr americký matematik a logik, ktorý dosiahol významné matematické výsledky 20. storočia. Okrem iného odhalil, že v každom dostatočne rozvinutom formálnom systéme existujú obsahovo zrozumiteľné vety, ktoré sú v rámci danej sústavy formálne nedokázateľné. Zomrel v roku 1978.