1911-04-08

sa narodil Melvin Calvin, americký chemik, známy objavením Calvinovho-Bensonovho cyklu (spolu s A. Bensonom), zmapoval cestu uhlíka v rastline počas celého procesu fotosyntézy, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu. Zomrel v roku 1997.