1917-05-23

sa narodil Edward Norton Lorenz, americký matematik a meteorológ. Ako prvý uznal praktický efekt teórie chaosu, ktorá ovplyvnila mnoho vedeckých odborov. Uvedomil si, že malé rozdiely v dynamickom systéme, ako je atmosféra, môžu vyvolať obrovské a často nepredvídateľné zmeny. Inšpirovalo ho to k formulácii tzv. motýlieho efektu. Zomrel v roku 2008.