1928-04-20

sa narodil Charles Keeling, americký geochemik, ktorý v 50. rokoch 20. storočia vyvinul metódu merania koncentrácie oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére, čím upozornil celý svet na jej nárast (Keelingova krivka). Zomrel v roku 2005.