1941-05-06

sa v Bratislave narodil profesor Štefan Luby, fyzik a elektronik a autor literatúry faktu. Vytvoril vedeckú školu zvyšovania životnosti elektronických súčiastok a integrovaných obvodov a patentoval metódy presného justovania rezistorov pomocou hydrofilných gélov. Vo funkcii predsedu 15 rokov viedol Slovenskú akadémiu vied.