1942-06-23

sa narodil Martin Rees, anglický kozmológ a astrofyzik, ktorý významným spôsobom prispel k odhaleniu pôvodu mikrovlnného žiarenia kozmického pozadia, ako aj zhlukovania a vzniku galaxií. Ako jeden z prvých prišiel s teóriou, že zdrojom energie pre kvazary sú obrovské čierne diery.