1952-09-15

sa narodila Judith Rubin Youngová, americká fyzička a astronómka, priekopníčka výskumu štruktúry galaxie, prvého mapovania emisií CO v galaxiách a prieskumov molekulárneho plynu a tvorby hviezd v blízkych galaxiách. Zomrela v roku 2014.