Technológie a cena potravín

Ceny a nimi určovaná geografická a ekonomická dostupnosť potravín sú jedným z hlavných indikátorov zmien v rovnováhe ponuky a dopytu tejto nevyhnutnej komodity. Nové mobilné technológie, využívané Spoločným výskumným centrom Európskej únie, ktoré zbierajú údaje priamo od občanov, sú perspektívnou alternatívou získavania včasných a presných informácií. Najväčší prínos týchto inovatívnych metodík zaznamenali v rozvojových krajinách, kde sú iné spôsoby získavania informácií obmedzené. V súčasnosti dochádza v Afrike k exponenciálnemu rastu vo využívaní mobilných telefónov a smartfónov, ktorý je priamym následkom ich klesajúcej ceny, ako aj služieb potrebných na ich využívanie. Od roku 2010 do roku 2015 zaznamenala Afrika nárast počtu ľudí využívajúcich mobilné služby, ktorý nemal nikde na svete konkurenciu. Ročný nárast predstavoval až 11 %. Na porovnanie: celosvetový ročný nárast v tomto období bol 8 % a nárast v Európe len 1 % ročne.

JK
foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.