Teplotné a zrážkové extrémy Kalifornie

3-6 Kalifornia2Výskyt atmosférických anomálií, ktoré sú spájané s najsuchšími a najhorúcejšími rokmi, aké kedy v Kalifornii boli, sa v posledných desaťročiach zvýšil. Nebolo to však na úkor atmosférických anomálií, ktoré majú na svedomí veľmi vlhké kalifornské roky. Toto zistenie je dôležité pri predpovedaní klimatických zmien. Výskum naznačil, že zmeny v cirkulácii atmosféry ovplyvnili pravdepodobnosť extrémneho počasia na severnej pologuli Zeme. Napriek tomu je veľmi ťažké realisticky a presne tieto atmosférické javy zrekonštruovať do klimatických modelov a vedie to k neistote, s akou vedci predpovedajú klimatické zmeny 21. storočia. Analýza tímu Daniela Swaina a Noaha Differnbaugha zo Stanfordovej univerzity odhalila zvýšený výskyt atmosférických anomálií podobných tým, ktoré vedci pozorovali v druhej polovici dodnes pretrvávajúceho sucha v Kalifornii. Usúdili, že zmeny v cirkulácii atmosféry sú čiastočne spôsobované oblasťami vysokého atmosférického tlaku, ktoré od Kalifornie odvracajú prichádzajúce búrky a dážď. Na druhej strane sa výskyt atmosférických anomálií, ktoré sú spájané s veľmi vlhkým počasím, neznížil. To znamená, že napriek zvýšenej hrozbe sucha sa celková dlhodobá zrážková činnosť Kalifornie nemusí zmenšiť.

JK

foto pixabay

Komentáre