Tesla otvára Gigafactory

Známy americký podnikateľ Elon Musk použil predponu giga aj mimo rámca fyziky a techniky. Svoju novú továreň na výrobu lítiovo-iónových článkov pre elektromobily Tesla nazval Gigafactory

Každý, kto pracuje s fyzikálnymi jednotkami, vie, že zápis veľmi veľkej hodnoty nejakej veličiny možno zjednodušiť použitím predpôn, normalizovaných v rámci Medzinárodnej sústavy jednotiek (SI). Napríklad výkon milión wattov môžeme zapísať ako 1 MW a frekvenciu miliardy hertzov ako 1 GHz. Predpona M, teda mega, označuje jeden milión a predpona G, teda giga, jednu miliardu. Používanie predpony mega sa v ostatnej dobe rozšírilo aj do bežného života na označenie čohosi mimoriadne veľkého – napríklad veľkým stavbám sa hovorí megastavby. Známy americký podnikateľ Elon Musk ako pravdepodobne prvý použil aj predponu giga, keď svoju novú obrovskú továreň na výrobu lítiovo-iónových článkov pre elektromobily Tesla nazval Gigafactory čiže gigatováreň.

Takto bude vyzerať nová gigatováreň.
Takto bude vyzerať nová gigatováreň.

Batérie pre pol milióna áut
Muskova továreň, ktorá ešte nepracuje na plnú kapacitu, svojím objemom bojuje o titul najväčšia stavba na svete. Gigafactory zaberá plochu približne 0,93 štvorcového kilometra. S výstavbou rozľahlej továrne neďaleko Rena v americkom štáte Nevada sa začalo v júni 2014 a svoju plnú kapacitu dosiahne továreň v roku 2020, keď bude ročne vyrábať viac lítiovo-iónových článkov, než sa ich v roku 2013 vyrobilo na celom svete. Celková kapacita za jeden rok vyrobených článkov má byť 35 GWh (gigawatthodín). Táto produkcia má pokryť potrebu batérií pre 500 000 elektromobilov, ktoré ročne plánuje vyrábať spoločnosť Tesla Motors. Väčšinu z nich má tvoriť nový, cenovo prístupnejší model Tesla 3, ktorý by na trh mal prísť v roku 2017.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v júlovom vydaní časopisu Quark.

Quark si môžete aj objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

Rado Mlýnek

Foto Tesla Motors