Test: Astronomické objekty (1)

1. Japetus je mesiac

a) Jupitera
b) Saturna
c) Urána
d) Neptúna

2. Aký tvar by mala mať palivová nádrž v rakete, aby bola čo najľahšia?

a) valec
b) kocka
c) guľa
d) iná

3. Tri piliere modernej kozmológie sú

a) červený posun galaxií, reliktové žiarenie a Hubblova konštanta
b) inflačný vesmír, teória superstrún a čierne diery
c) červený posun galaxií, reliktové žiarenie a nukleosyntéza veľkého tresku
d) inflačný vesmír, teória superstrún a reliktové žiarenie

4. SETI je projekt na hľadanie

a) extraterestrických planét vo vesmíre
b) mimozemských civilizácií vo vesmíre
c) extrasolárnych planét vo vesmíre
d) etylénových mrakov vo vesmíre

5. Najväčším zásobníkom vody v našej slnečnej sústave je okrem Zeme

a) odvrátená strana Mesiaca
b) severná polárna čiapočka Marsu
c) južná polárna čiapočka Marsu
d) súhvezdie Vodnár

6. Podľa rozhodnutia Medzinárodnej astronomickej únie je v našej slnečnej sústave od roku 2006 známych

a) 12 planét
b) 10 planét
c) 9 planét
d) 8 planét

7. Najvyššie položené observatórium na Slovensku je na

a) Kráľovej holi
b) Štrbskom plese
c) Skalnatom plese
d) Lomnickom štíte

8. V roku 1908 dopadol na Zem Tunguzský meteorit s priemerom
a) 70 m
b) 700 m
c) 7 km
d) 7 m

9. Galaxia M31 v Andromede sa voči nám
a) vzďaľuje rýchlosťou 120 km/s
b) približuje rýchlosťou 120 km/s
c) vzďaľuje rýchlosťou 12 km/s
d) vzďaľuje rýchlosťou 1 200 km/s

10. Naše Slnko o 5 miliárd rokov spotrebuje vodíkové palivo a premení sa na
a) červeného trpaslíka
b) červeného obra
c) bieleho trpaslíka
d) planetárnu hmlovinu

11. Zákrytová dvojhviezda patrí medzi premenné hviezdy,
a) ktoré občas zakrývajú pohľad na stred našej Galaxie
b) ktoré sa občas zakrývajú za absorpčné mračná v Galaxii
c) ktoré sa pravidelne navzájom zakrývajú
d) ktoré sa nepravidelne navzájom zakrývajú

12. Šošovkové galaxie
a) objavili šošovkovými ďalekohľadmi
b) sú staré špirálové galaxie, v ktorých nevidieť špirálovú štruktúru
c) sú špirálové galaxie pozorované zboku, takže vyzerajú ako šošovky
d) sú mladé galaxie, v ktorých sa ešte nevytvorili špirálové ramená
13. Astronomická jednotka je
a) cena za najlepšie objavy v astronómii, ktorá sa udeľuje každý rok v Londýne
b) jednotka hmotnosti, rovnajúca sa hmotnosti celej slnečnej sústavy
c) jednotka vzdialenosti, rovnajúca sa strednej vzdialenosti Zeme od Slnka
d) jednotka času, rovnajúca sa času, za ktorý obehne Slnko okolo stredu Galaxie

14. Svetelný rok je
a) jednotka času, ktorá určuje, ako sa menia roky vo vzdialených oblastiach vesmíru
b) vzdialenosť, ktorú prejde svetlo za jeden rok
c) označenie roku, ktorý sa vyznačoval prevahou svetla
d) rok, ktorý ubehne v rakete pohybujúcej sa rýchlosťou svetla

15. Moria na Mesiaci
a) sú tmavé, nízko ležiace oblasti, ktoré sú zaliate lávou
b) sú tmavé, nízko ležiace oblasti, ktoré sú zaliate vodou
c) sú svetlé, nízko ležiace oblasti, ktoré sú zaliate lávou
d) zanikli pred miliónmi rokov

16. Úplné zatmenie Slnka vzniká dopadom tieňa
a) Mesiaca na Slnko
b) Zeme na Slnko
c) Mesiaca na Zem
d) Zeme na Mesiac

17. Úplné zatmenie Mesiaca vzniká
a) dopadom tieňa Zeme na Mesiac
b) dopadom tieňa Mesiaca na Zem
c) dopadom tieňa Mesiaca na Slnko
d) zákrytom Mesiaca za Slnko

18. Uhlové priemery hviezd poskytujú
a) zákryty hviezd plynoprachovými mrakmi
b) nie sú známe
c) zákryty hviezd Slnkom
d) zákryty hviezd Mesiacom

19. Súhvezdie Južný kríž je možné pozorovať
a) z južných okresov Slovenska
b) z južných oblastí Európy
c) z južnej pologule
d) zo Zeme sa nedá pozorovať

20. Zmena spinu elektrónu v atóme vodíka produkuje žiarenie s vlnovou dĺžkou
a) 21 cm
b) 22 cm
c) 21 m
d) 22 mm

21. Najvzdialenejšou planétou v slnečnej sústave je
a) Jupiter
b) Pluto
c) Neptún
d) Urán

22. Slnečné škvrny na povrchu Slnka sú tmavé, lebo
a) sú teplejšie ako okolie
b) obsahujú viac uhlíka ako okolie
c) sú chladnejšie ako okolie
d) sú v tieni oproti okoliu

23. Pulzary sú
a) pomaly rotujúce neutrónové hviezdy
b) rýchlo rotujúce neutrónové hviezdy
c) pomaly rotujúce čierne diery
d) rýchlo rotujúce čierne diery

Správne odpovede

1b, 2c, 3c, 4b, 5c, 6d, 7d, 8a, 9b, 10b, 11c, 12b, 13c, 14b, 15a, 16c, 17a, 18d, 19c, 20a, 21c, 22c, 23b

Test pripravil Ladislav Hric, foto NASA

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 04/2008. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.