Test myokarditídy z krvi

Diagnostika zápalu srdcového svalu sa v priebehu najbližších dvoch rokov môže výrazne skvalitniť vďaka výskumu buniek imunitného systému v krvi pacientov.

Foto Unsplash/jesse orrico

Úspešnosť liečby takmer každého ochorenia je tým vyššia, čím skôr sa podarí ochorenie odhaliť. Niektoré choroby sa však dajú v ranom štádiu iba veľmi ťažko diagnostikovať. Vývoj spoľahlivých testov je preto pre liečbu mimoriadne významný. No existuje ešte mnoho ochorení, na ktoré doteraz nemáme vhodné diagnostické metódy a testy.
Jedným z nich je myokarditída. Ide o zápalové ochorenie srdcového svalu (myokardu) so širokým spektrom závažnosti, od sotva rozpoznateľného chorobného stavu až po smrteľné ochorenie. Počiatočné symptómy sú často vágne – môže to byť únava, dýchavičnosť, bolesti kĺbov a svalov či mierna horúčka. Ak sa tieto príznaky neinterpretujú správne a následne neliečia, môže dôjsť k fatálnemu zlyhaniu srdca.
Terajšie diagnostické nástroje a postupy na zachytenie myokarditídy vo včasnom štádiu sú veľmi nepresné, a teda nespoľahlivé. Na odhalenie abnormalít srdca možno použiť metódu magnetickej rezonancie (MRI) alebo RTG, vyšetrenie elektrokardiografiou (EKG) môže zachytiť nešpecifické príznaky. Často sa používajú aj štandardné krvné testy na sledovanie zápalových markerov, ktoré môžu naznačovať myokarditídu. Obrazným zlatým štandardom medzi diagnostickými testami je biopsia srdcového tkaniva. Tá sa však vykonáva zriedkavo, pretože ide o invazívnu metódu.
Vedci z londýnskej Queen Mary University objavili krvný biomarker, ktorý signalizuje prítomnosť myokarditídy. Výskum sa sústreďoval na tzv. T-bunky, ktoré sú kľúčovým typom buniek imunitného systému. Vedci zistili, že za prítomnosti zápalu srdcového svalu môžu T-bunky cirkulujúce v krvnom riečisku exprimovať molekulu cMet, a domnievajú sa, že práve tieto T-bunky môžu hrať úlohu v myokarditíde. Sledovanie ich hladiny v krvi môže priamo ukazovať na prítomnosť zápalu srdcového tkaniva.
Výskum sa doteraz vykonal iba na skupine 34 pacientov s myokarditídou. Hladina T-buniek exprimujúcich cMet v krvi týchto pacientov bola podstatne vyššia než v krvi kontrolnej skupiny. V kombinácii so symptómami by výsledky mali umožniť praktickým lekárom ľahko stanoviť myokarditídu pacientov. Ak štúdie na väčších vzorkách potvrdia doterajšie zistenia, nový test by sa mohol do klinickej praxe dostať do dvoch rokov.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre