Test: Percentá

1. Mišo je o 15 % ťažší od Petra. O koľko percent je Peter ľahší od Miša?
a) o 13 %
b) o 15 %
c) o 17 %
d) o 20 %

2. Stanovte, koľko percent je 1/4 z 4/5.
a) 20 %
b) 28,54 %
c) 31,25 %
d) 42,3 %

3. Ak je sadzba DPH 19 %, koľko percent z celkovej ceny (s DPH) tvorí daň z pridanej hodnoty (zaokrúhlite na desatiny)?
a) 14,5 %
b) 16 %
c) 19 %
d) 20,2 %

4. Danú úsečku sme zmenšili v pomere 3 : 7. Približne o koľko percent sa zmenšila?
a) 28,16 %
b) 36,25 %
c) 42,86 %
d) 57,14 %

5. Celý majetok bol rozdelený dvom dedičom v pomere 3 : 17. Koľko percent z celého majetku dostali jednotliví dedičia?
a) 15 %; 85 %
b) 25 %; 75 %
c) 40 %; 60 %
d) 45 %; 55 %

6. Stanovte, koľko percent z 20199 je 20200.
a) 100 %
b) 500 %
c) 1 000 %
d) 2 000 %

7. Treba zväčšiť 2/5, aby vznikla 1/2. O koľko percent?
a) 10 %
b) 20 %
c) 25 %
d) 30 %

8. Kilogram morskej vody obsahuje 2,5 % soli. Koľko kilogramov morskej vody treba na získanie jedného kilogramu soli?
a) 25 kg
b) 40 kg
c) 50 kg
d) 60 kg

9. Náklady na výrobu školskej tabule sú 300 eur. Koľko bude predajná cena tabule, ak zisk má byť 20 % z predajnej ceny?
a) 320 €
b) 350 €
c) 375 €
d) 395 €

10. Spomedzi všetkých druhov húb je 70 % nejedlých. Spomedzi všetkých nejedlých druhov húb je 15 % smrteľne jedovatých. Koľko % zo všetkých druhov húb je smrteľne jedovatých?
a) 10,5 %
b) 15 %
c) 55 %
d) 85 %

11. Zväčšením strany štvorca sa zväčšil jeho obsah o 10,25 %. O koľko % sa zväčšila strana štvorca?
a) 20 %
b) 15 %
c) 10 %
d) 5 %

12. Cena výrobku bola zvýšená o 15 centov na sumu 1,30 eura. O koľko percent bola približne zvýšená pôvodná cena výrobku?
a) 13 %
b) 15 %
c) 17 %
d) 19 %

13. Obvod štvorca sa zmenšil o 30 %. O koľko percent sa zmenšil obsah štvorca?
a) 47 %
b) 51 %
c) 63 %
d) 74 %

14. Cena tovaru klesla o 20 %. O koľko percent viac tovaru možno kúpiť?
a) 20 %
b) 25 %
c) 40 %
d) 50 %

15. Koľko 20 % a 45 % kyseliny treba zmiešať, aby sme dostali 250 ml 35 % kyseliny?
a) 80 a 170 ml
b) 90 a 160 ml
c) 100 a 150 ml
d) 110 a 140 ml

16. Automobil sa pohybuje priemernou rýchlosťou 60 km/h. Keby sa priemerná rýchlosť zvýšila o 20 %, o koľko % by sa skrátil čas jazdy na trase dlhej 200 km?
a) 16, 67 %
b) 20 %
c) 25 %
d) 30 %

17. Keby sa do finančnej zbierky na kúpu prístroja zapojilo o 25 % žiakov viac, o koľko percent menej by musel zaplatiť každý žiak?
a) 10 %
b) 15 %
c) 20 %
d) 25 %

18. Cena vstupenky na predstavenie vzrástla o 40 %, za vstupenky sa vybralo len o 26 % viac. O koľko percent klesla návštevnosť predstavenia?
a) 10 %
b) 14 %
c) 20 %
d) 38 %

19. Čerstvé huby obsahujú 88 % vody, sušené iba 14 % vody. Koľko kilogramov čerstvých húb treba nazbierať, aby sme získali 3 kg sušených?
a) 7,8 kg
b) 12 kg
c) 15,6 kg
d) 21,5 kg

20. Akú časť zmiešaného lesa chcú lesníci vyrúbať, ak ich vedúci nevinne vyhlásil: Budeme rúbať iba sosny, ktorých je v našom zmiešanom lese 99 %. Po výrube budú sosny tvoriť 98 % všetkých ponechaných stromov.
a) 1 %
b) 10 %
c) 50 %
d) nedá sa určiť

Správne odpovede

1a, 2c, 3b, 4d, 5a, 6d, 7c, 8b, 9c, 10a, 11d, 12a, 13b, 14b, 15c, 16a, 17c, 18a, 19d, 20c

Test pripravil Dušan Jedinák, foto Pixabay