Test pozornosti 1/2022

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali januárový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Kráľovná Hatšepsut vládla v starovekom Egypte v rokoch

a) 3030 až 2950 pred n. l.
b) 2046 až 1995 pred n. l.
c) 1478 až 1458 pred n. l.
d) 51 až 30 pred n. l.

2. Sucho v ústach, pri ktorom dochádza k zníženej produkcii slín, označujeme pojmom

a) xerostómia
b) xerocházia
c) salivácia
d) salinizácia

3. Technologický proces, pri ktorom sa vlhkosť poľnohospodárskych plodín upravuje tak, aby sa mohli dlhodobo skladovať, sa nazýva

a) vákuovanie
b) fermentovanie
c) sterilizácia
d) sušenie

4. Púšť Kyzylkum sa rozprestiera z väčšej časti na území

a) Azerbajdžanu
b) Tadžikistanu
c) Uzbekistanu
d) Pakistanu

5. Centrálnu nervovú sústavu spolu s mozgom tvorí

a) črevo
b) srdce
c) sval
d) miecha

6. V januári môžeme na oblohe pozorovať výdatný meteorický roj

a) Lyridy
b) Kvadrantidy
c) Perzeidy
d) Geminidy

7. Obdobie párenia líšok sa v poľovníckej terminológii nazýva

a) kaňkovanie
b) kohabitácia
c) kolonizácia
d) katetrizácia

8. Špecializované organizmy, ktoré sú viazané na mŕtve drevo v rôznom štádiu rozkladu, sú známe ako

a) salicylové
b) saproxylické
c) salinické
d) saprofytické

9. Najznámejší, ale aj svetovo najviac diskutovaný pesticíd je

a) glycerín
b) glykán
c) glykogén
d) glyfosát

10. Zatiaľ najrýchlejší vlak maglev je čínsky CRJC, ktorý vyvinie maximálnu rýchlosť až

a) 400 km/h
b) 600 km/h
c) 800 km/h
d) 1 000 km/h

11. Sonda NASA, ktorá má za cieľ naraziť do asteroidu Dimorphos a overiť, do akej miery vieme pri náraze zmeniť dráhu objektu, má názov

a) DINO
b) Deep Impact
c) ADAM
d) DART

12. Vzácneho zlata sa podľa odhadov vyťažilo v dejinách ľudstva už približne

a) 152 000 ton
b) 182 000 ton
c) 200 000 ton
d) 212 000 ton

13. Rozsah spustnutej poľnohospodárskej pôdy v rámci územia Slovenska sa odhaduje na úrovni

a) 270- až 300-tisíc hektárov
b) 340- až 360-tisíc hektárov
c) 420- až 450-tisíc hektárov
d) 480- až 500-tisíc hektárov

14. Telesá, na ktoré nepôsobí žiadna sila alebo výslednica síl je nulová, zostávajú v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe – tak znie

a) zákon sily
b) zákon akcie a reakcie
c) zákon zotrvačnosti
d) gravitačný zákon

15. Klasický cukor, ktorý používame v kuchyni, je

a) fruktóza
b) sacharóza
c) glukóza
d) glykán

16. Najbežnejší prvok v hmlovinách je

a) hélium
b) uhlík
c) sodík
d) vodík

17. Oteplenie medzi 9. a 14. storočím asi na súčasnú teplotnú úroveň sa nazýva stredoveké teplotné

a) maximum
b) minimum
c) optimum
d) médium

18. Najstaršou zvonicou na Slovensku sa môže pochváliť

a) Spišská Sobota
b) Poprad
c) Kežmarok
d) Spišská Belá

Správne odpovede

1c, 2a, 3d, 4c, 5d, 6b, 7a, 8b, 9d, 10b, 11d, 12a, 13c, 14c, 15b, 16d, 17c, 18c

R