Test pozornosti 1/2023

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali januárový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Pri prieskume Bahamských brehov, ktorý odhalil až 92 000 km2 morských tráv, pomáhali výskumníkom

a) delfíny škvrnité
b) žraloky tigrie
c) karety obrovské
d) langusty kalifornské

2. Intenzívne výbuchy kozmického žiarenia nevysvetleného pôvodu sú známe ako

a) udalosti Miyake
b) guľové blesky
c) nočné svietiace oblaky
d) polárna žiara

3. Najvyššie položeným hradom na Slovensku, ktorý leží vo výške 1 012 m n. m., je

a) Pajštún
b) Muráň
c) Zniev
d) Liptovský hrad

4. Spišský hrad a Bojnický zámok majú v podloží horninu

a) andezit
b) travertín
c) vápenec
d) dolomit

5. V reči nevidiacich a slabozrakých je tlačovina, ktorá nie je v Braillovom písme, nazývaná

a) meditlač
b) čiernotlač
c) bielotlač
d) veľkotlač

6. Známky bária nedávno objaveného aj v atmosfére extrasolárnych planét môžeme pozorovať na našej oblohe v podobe ohňostrojov, ktoré zafarbuje

a) na ružovo
b) na modro
c) na červeno
d) na zeleno

7. Každoročne sa hneď po Novom roku priaznivci nočnej oblohy pripravujú na pozorovanie meteorického roja
a) Leonidy
b) Kvadrantidy
c) Lyridy
d) Sagittaridy
8. Jedným z našich exotických druhov vtákov, ktorý žije v blízkosti vôd a získal prezývku lietajúci drahokam, je

a) slávik modrák
b) včelárik zlatý
c) rybárik riečny
d) krakľa belasá

9. Starogrécka zápasnícka škola, zahŕňajúca okrem miestností s vybavením aj miestnosti na vzdelávanie, má názov

a) palestra
b) pankration
c) pentatlon
d) kalokagatia

10. S koncepciou satelitov využívajúcich slnečnú energiu a prenosu energie z vesmíru na Zem prišiel už v roku 1968 československo-americký fyzik

a) Arthur C. Clarke
b) Jozef Murgaš
c) Ivan A. Getting
d) Peter Glaser

11. Najhlbšia časť Mariánskej priekopy, hlbočina Challenger, má hĺbku takmer
a) 5 000 m
b) 8 000 m
c) 11 000 m
d) 14 000 m
12. Zápalové ochorenie srdcového svalu so širokým spektrom závažnosti je

a) myokarditída
b) arytmia
c) tachykardia
d) ateroskleróza

13. Priekopníkom nedeštruktívneho štúdia vtákov pozorovaním bol anglický ornitológ

a) William Turner
b) James Bond
c) Edmund Selous
d) George Edwards

14. Zmenu priemernej hustoty svojho tela na riadenie pohybu nahor a nadol dosahujú ryby pomocou

a) chvosta
b) močového mechúra
c) žiabier
d) plynového mechúra

15. Medzi najjednoduchšie a zároveň tzv. trojofarbiteľné uzly patrí

a) trojlístkový uzol
b) štvorlístkový uzol
c) osmičkový uzol
d) Perkov pár

16. Plánovaným zlepšením biologickej ochrany sadeníc pred škodlivým hmyzom z produkcie NLC budú chráničky

a) zo smrekového dreva
b) z ekologickej gumy
c) z biodegradovateľného plastu
d) z varného skla

17. Skamenené útvary fotosyntetických mikróbov, aké doteraz vznikajú v plytkých prevažne morských vodách Zeme, nazývame

a) stromatolity
b) amonity
c) trilobity
d) dendrity

18. Nadbytočné hromadenie významovo blízkych slov označujeme pojmom

a) pleonazmus
b) polyptoton
c) tautológia
d) epizeuxa

Správne odpovede

1b, 2a, 3d, 4b, 5b, 6d, 7b, 8c, 9a, 10d, 11c, 12a, 13c, 14d, 15a, 16c, 17a, 18a

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.