Test pozornosti 10/2022

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali októbrový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Svaly človeka umiestnené v hrtane, ktoré vibrujú a vytvárajú zvuk, sú

a) sykavky
b) hlasivkové membrány
c) hlasivky
d) hlasivkové reproduktory

2. Pojem metalicita vyjadruje v astronómii pomer prvkov v zložení objektu, ktoré sú ťažšie ako

a) kyslík a uhlík
b) vodík a hélium
c) kyslík a vodík
d) uhlík a hélium

3. Najväčším nepriateľom prachu v interiéri aj exteriéri je

a) voda
b) prachovka
c) fukár
d) vysávač

4. Jedným z indikátorov, ktoré poukazujú na pochybný zdroj informácií v online prostredí, je aj

a) reklama obsahu
b) veľa komentárov
c) prevaha pozitívnych reakcií
d) nenávistný prejav

5. Turingovu cenu v roku 2018 získali traja informatici Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton a Yann LeCun za prelomové poznatky

a) v hlbokom učení
b) v kryptografii
c) v detekcii falošných správ
d) v spracovaní prirodzeného jazyka

6. Zo súčasnej celkovej dĺžky železničných tratí na Slovensku – 3 650 km – sa dlhodobo nevyužíva viac ako

a) 10 km
b) 25 km
c) 100 km
d) 400 km

7. Vedci našli pravdepodobne druhý exomesiac v dátach získaných pomocou vesmírneho ďalekohľadu
a) Chandra
b) JWST
c) TESS
d) Kepler

8. Počas októbrových nocí môžeme na nočnej oblohe pozorovať dva meteorické roje

a) Drakonidy a Orionidy
b) Eta Aquaridy a Lyridy
c) Perzeidy a Alfa Kaprikornidy
d) Geminidy a Kvadrantidy

9. Našou zaujímavou jedlou drevokaznou hubou, ktorej dužina po rozkrojení nápadne pripomína surové mäso, je

a) hliva ustricovitá
b) pečeňovec dubový
c) podpňovka obyčajná
d) vejárovec obrovský

10. Kyselina kalendová je špeciálna mastná kyselina pomenovaná podľa rastliny, v ktorej semenách sa nachádza. Je ňou

a) púpava lekárska
b) rumanček kamilkový
c) nechtík lekársky
d) sedmokráska obyčajná

11. Meranie teploty vzduchu prebieha štandardne vo výške
a) 25 cm nad povrchom
b) 1 m nad povrchom
c) 2 m nad povrchom
d) 5 m nad povrchom

12. Z ostravskej haldy Ema doteraz uniká jedovatý

a) oxid dusnatý
b) oxid siričitý
c) oxid kremičitý
d) oxid draselný

13. Aktuálne najväčšiu nemocnicu v Európe otvorili v novembri 2020 v meste

a) Toledo
b) Norwich
c) Ankara
d) Čeng-čou

14. Aktívne zapojenie laickej verejnosti do vedeckých projektov, ktoré umožňuje vedcom získať alebo spracovať rôzne údaje, označujeme ako

a) mobilná veda
b) amatérska veda
c) dobrovoľná veda
d) občianska veda

15. Celková plocha zahrnutá v sústave európsky významných biotopov NATURA 2000 predstavuje asi

a) 2 % územia EÚ
b) 9 % územia EÚ
c) 18 % územia
d) 27 % územia EÚ

16. Parné prstence sopky Etna na Sicílii majú priemer približne

a) 100 m
b) 200 m
c) 300 m
d) 400 m

17. James Lovelock študoval aj kryobiológiu – zmrazovanie živých organizmov, pričom na opätovné rozmrazovanie laboratórnych hlodavcov skonštruoval prvú pomôcku

a) mikrovlnku
b) fén
c) radiátor
d) sušičku

18. Pohyb po štyroch končatinách opierajúc sa o vonkajšiu stranu kĺbov na prstoch rúk, ktorý je typický pre šimpanzy a gorily, sa nazýva

a) arboreal clambering
b) knuckle walking
c) sidewinding
d) jumping

Správne odpovede

1c, 2b, 3a, 4d, 5a, 6c, 7d, 8a, 9b, 10c, 11c, 12b, 13a, 14d, 15c, 16b, 17a, 18b

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.