Test pozornosti 11/2022

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali novembrový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Smrteľné hubové ochorenie obojživelníkov s výrazným vplyvom na ich populácie sa nazýva

a) chytridiomykóza
b) kampylobakterióza
c) toxoplazmóza
d) mykotoxikóza

2. Technik Jianxiang Tao a jeho kolegovia z univerzity Tchung-ťi v Šanghaji chcú zmeniť zubné implantáty na

a) lokalizačné prístroje
b) načúvacie prístroje
c) nahrávacie prístroje
d) dávkovacie prístroje

3. Jeden z najväčších optických ďalekohľadov sveta – Gemini North – sa nachádza na sopke Mauna Kea v nadmorskej výške

a) 1 783 m
b) 2 632 m
c) 4 200 m
d) 5 640 m

4. Teleskop Jamesa Webba a Hubblov teleskop NASA v septembri tohto roku prvýkrát súčasne pozorovali ten istý cieľ, a to

a) planétky Didymos a Dimorfos
b) hmlovinu Carina
c) Neptún
d) Jupiter

5. Na Slovensku je v súčasnosti najvýraznejším zdrojom získavania informácií o jazykovej praxi

a) slovenská wikipédia
b) Slovník súčasného slovenského jazyka
c) Morfológia slovenského jazyka
d) Slovenský národný korpus

6. Betelgeuze je druhá najjasnejšia hviezda v súhvezdí

a) Andromeda
b) Kasiopeja
c) Južný kríž
d) Orión

7. Novembrovému splnu Mesiaca dali pôvodní obyvatelia Ameriky názov
a) wolf moon
b) beaver moon
c) worm moon
d) sturgeon moon
8. Stratégie, pri ktorých živočích napodobňuje zafarbenie, pach či správanie iného, zväčša jedovatého druhu, voláme

a) mémy
b) mimézy
c) mimózy
d) mimikry

9. Viaceré výhody nielen pre ľudí, ale aj pre včelstvá, prináša úľ v úli alebo

a) hmyzí domček
b) lepidomček
c) apidomček
d) apkadomček

10. Hmla, ktorá sa tvorí ochladzovaním teplého a vlhkého vzduchu pri jeho presune nad chladnejší povrch, má prívlastok

a) radiačná
b) advekčná
c) údolná
d) frontálna

11. Voda, v ktorej sa atómy vodíka nahrádzajú atómami deutéria, má označenie
a) ľahká voda
b) ťažká voda
c) hustá voda
d) chemicky čistá voda
12. Najvyšší pozemný žeriav na svete s nosnosťou 5 000 t a zdvíhacím momentom 250 000 tm prezývajú

a) Veľký Carl
b) Veľká modlivka
c) Veľký čmeliak
d) Veľký Ben

13. Hasiace lietadlá, ktoré pri nízkych preletoch dokážu vypúšťať veľké množstvá vody, sa nazývajú

a) dymové skokany
b) hydroplány
c) obojživelné lietadlá
d) vodné bombardéry

14. Na Slovensku sú v súčasnosti dve fungujúce veterné elektrárne, ktorých celkový výkon je

a) 0,3 MW
b) 3,1 MW
c) 31 MW
d) 310 MW

15. Karamelizácia sacharózy prebieha pri zahriatí cukru na teplotu približne

a) 90 °C
b) 130 °C
c) 170 °C
d) 210 °C

16. Tvrdenie, podľa ktorého veľa náhodných udalostí spolu vytvorí niečo menej náhodné, sa v matematike označuje ako

a) Galtonova veta
b) konvergentná veta
c) Gaussova veta
d) centrálna limitná veta

17. Tohtoročnú Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu získal genetik Svante Pääbo za výskum

a) dávnej DNA
b) dávnych epidémií
c) dávnych spór
d) dávnych rastlín

18. Prvú parnú pílu na Slovensku sprevádzkovali v roku 1868 v meste

a) Čadca
b) Poprad
c) Lučenec
d) Bytča

Správne odpovede

1a, 2b, 3c, 4a, 5d, 6d, 7b, 8d, 9c, 10b, 11b, 12a, 13d, 14b, 15c, 16d, 17a, 18d

R