Test pozornosti 2/2022

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali februárový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Niektorí vedci spochybňujú teóriu, podľa ktorej civilizácia Mayov opustila svoje mestá na Yucatánskom polostrove v dôsledku

a) pádu asteroidu
b) príchodu Európanov
c) sucha a hladomoru
d) vojny s Aztékmi

2. Austrálska mnohonôžka Eumillipes persephone s rekordným počtom končatín má

a) 306 nôh
b) 653 nôh
c) 1 306 nôh
d) 2 612 nôh

3. Systém synchronizácie mesačného a slnečného roku pridaním 13. mesiaca do kalendára sedemkrát za 19 rokov sa nazýva

a) Médocov cyklus
b) Zenónov cyklus
c) Metadonov cyklus
d) Metónov cyklus

4. Rusko prijalo gregoriánsky kalendár ako jeden z posledných štátov v Európe v roku

a) 1905
b) 1918
c) 1945
d) 1989

5. Teplota ohrevu poľnohospodárskych plodín je limitovaná maximálnou teplotou ohrevu jednotlivých plodín, aby sa zachovali

a) pravé farby
b) pevnosť aj súdržnosť
c) všetky nutričné hodnoty
d) chuť aj vôňa

6. Bunková imunita, ktorej hlavným cieľom je likvidovať bunky napadnuté vírusom, potrebuje na rozbeh

a) jeden až tri dni
b) štyri až sedem dní
c) sedem až desať dní
d) desať až trinásť dní

7. Popis jasných krokov pri hľadaní riešenia nejakého hlavolamu sa nazýva

a) kód
b) algoritmus
c) histogram
d) procesor

8. Základná jednotka kvantovej informácie je

a) index
b) kvantum
c) qubit
d) tenzor

9. Zimné súhvezdie Orión tvorí

a) päť hviezd
b) šesť hviezd
c) sedem hviezd
d) osem hviezd

10. Našou najobávanejšou jedovatou hubou, ktorá spôsobuje najviac úmrtí na otravu hubami, je

a) muchotrávka červená
b) muchotrávka zelená
c) muchotrávka biela
d) muchotrávka kráľovská

11. Pomyselné čiary, ktoré spájajú miesta na zemskom povrchu s rovnakým atmosférickým tlakom, sa nazývajú

a) izolepy
b) izobary
c) izotopy
d) izomery

12. Stopy živočíchov vytvorené pri prehrabávaní sedimentu počas kŕmenia sa alebo tvorby chodbičiek sú

a) bioturbácie
b) paleoturbácie
c) neoturbácie
d) bioturbulencie

13. Prvé práce na stavbe ozubnicovej železnice zo Štrby na Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách sa začali v roku

a) 1790
b) 1895
c) 1936
d) 1970

14. Nositeľné stroje s motorizovanými kĺbmi, ktoré poskytujú dodatočnú podporu a silu napr. pri prácach v stavebníctve, sa nazývajú

a) xenoskelety
b) exoskelety
c) roboskelety
d) skafandre

15. Súbor nárokov určitého druhu potrebných na jeho prežitie označujeme pojmom

a) ekologické kontinuum
b) ekologický biotop
c) ekologický habitat
d) ekologická nika

16. Voda dosahuje maximum svojej hustoty pri teplote

a) -273 °C
b) 0 °C
c) 4 °C
d) 100 °C

17. Kyseliny a zásady sa radia do stupnice podľa pH od hodnôt

a) 0 po 7
b) 0 po 12
c) 0 po 14
d) 0 po 17

18. Hypotetické asteroidy, ktoré obiehajú k Slnku ešte bližšie než planéta Merkúr, označujeme ako

a) Damokloidy
b) Kentaury
c) Trójania
d) Vulkanoidy

Správne odpovede

1c, 2c, 3d, 4b, 5c, 6c, 7b, 8c, 9c, 10b, 11b, 12a, 13b, 14b, 15d, 16c, 17c, 18d

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 2/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.