Test pozornosti 2/2023

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali februárový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Neurotransmiter spájajúci sa s bežeckým vzrušením – pocitom pohody prichádzajúcim pri dlhodobom cvičení je

a) histamín
b) dopamín
c) melatonín
d) inzulín

2. Betón starovekých Rimanov nadobudol samoregeneračné vlastnosti vďaka používaniu

a) oxidu sírového
b) oxidu titaničitého
c) oxidu vápenatého
d) oxidu dusičného

3. Výlučky rastlín alebo hmyzu cicajúceho rastliny, z ktorých včely tvoria med bohatý na minerálne látky, nazývame

a) medovka
b) manuka
c) medovina
d) medovica

4. V neurónových sieťach sa pri práci s obrazovými dátami často používa operácia, ktorá je základom filtrov v obrázkových editoroch. Jej názov je

a) kontumácia
b) konštitúcia
c) konvolúcia
d) kontribúcia

5. Prvou umelou látkou vyžarujúcou chladné svetlo bol

a) urán
b) jód
c) volfrám
d) fosfor

6. Prítomnosť kvapalnej vody na Encelade sa prejavuje výtryskmi z puklín v ľadovej kôre, ktoré zachytila sonda

a) Cassini
b) Juno
c) Venera 9
d) InSight

7. Najtmavšie miesto na Slovensku, vhodné napríklad aj na pozorovanie zodiálneho svetla, sa nachádza
a) v Poloninách
b) vo Veľkej Fatre
c) v Nízkych Tatrách
d) v Muránskej planine
8. Tzv. altriciálne mláďatá prichádzajúce na svet plne závislé od rodičovskej starostlivosti nájdeme len pri

a) cicavcoch a plazoch
b) cicavcoch a obojživelníkoch
c) vtákoch a plazoch
d) vtákoch a cicavcoch

9. Najmenšie madagaskarské chameleóny napodobňujúce na zemi uschnuté listy a rozkladajúce sa drevo sú z rodu

a) Brookesia
b) Uroplatus
c) Oplurus
d) felzuma

10. Kolektívne naháňanie lopty po ihrisku poznali už stredoamerickí Mayovia a po nich Aztékovia pod názvom

a) gummi-gutta
b) kopi
c) hopi
d) tlachtli

11. Vzdialené poskytovanie zdravotníckych služieb a prenos medicínskych informácií na diaľku má pomenovanie
a) videomedicína
b) telemedicína
c) online medicína
d) personalizovaná medicína
12. Francúzsky vynálezca Gustave Trouvé úspešne otestoval svoju trojkolku poháňanú elektromotorom v centre Paríža v roku

a) 1881
b) 1886
c) 1905
d) 1927

13. Prezývka Jumbo prislúcha lietadlu, ktorého typové označenie je

a) A350
b) A380
c) B737
d) B747

14. Doteraz používaný Panaténsky štadión v Aténach postavili v roku 330 pred n. l.

a) z travertínu
b) z betónu
c) z mramoru
d) z tehly

15. Medzi rastliny a ich zložky, ktoré sa môžu na základe vedecky preukázaných účinkov odporúčať na redukciu hmotnosti a tukových zásob ľudí, nepatrí

a) paprika
b) čaj
c) ovos
d) ananás

16. Jedným zo vzácnych materiálov potrebných na jadrovú fúziu, ktorý vzniká ako vedľajší produkt jadrových reaktorov či v horných vrstvách atmosféry, je

a) jód
b) urán
c) plutónium
d) trícium

17. Pôvodní Američania migrovali zo severovýchodnej Ázie do Severnej Ameriky cez

a) Beringov prieliv
b) Magalhaesov prieliv
c) Gibraltársky prieliv
d) Lamanšský prieliv

18. Zakladateľ modernej fotografie a optiky Jozef Maximilián Petzval sa narodil

a) v Tajove
b) v Litovskom Mikuláši
c) v Spišskej Belej
d) v Očove

Správne odpovede

1b, 2c, 3d, 4c, 5d, 6a, 7a, 8d, 9a, 10d, 11b, 12a, 13d, 14c, 15d, 16d, 17a, 18c

R