Test pozornosti 2/2024

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali februárový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Hadovitý robot NASA, ktorý by raz mohol slúžiť na prieskum oceána pod ľadovou kôrou Enceladu, má označenie

a) SERPENS
b) ICE SNAKE
c) EELS
d) CONGER

2. Vrstvy baktérií, machov, lišajníkov a iných organizmov, ktoré pomáhajú zvyšovať stabilitu Veľkého čínskeho múru, sú známe ako

a) dendrity
b) spóry
c) mycélium
d) biokrusty

3. Porucha spôsobujúca tmavé až čierne sfarbenie, opak albinizmu, má názov

a) leucizmus
b) xantochromizmus
c) melanizmus
d) erytrizmus

4. Modrá farba motýľov nepochádza z modrých pigmentov, ale ide o optický klam v dôsledku

a) modrého posunu
b) Rayleighovho rozptylu
c) fotoelektrického javu
d) halového javu

5. Jediný občasný vodopád v Malých Karpatoch je známy ako

a) Hlbočiansky vodopád
b) Hlbocký vodopád
c) Smolenický vodopád
d) Vilmošov vodopád

6. Rekordný výskyt kliešťa je na Slovensku zdokumentovaný v nadmorskej výške

a) 768 m
b) 1 076 m
c) 1 470 m
d) 2 654 m

7. Otvorená hviezdokopa Hyády, v ktorej sa môžu skrývať najbližšie čierne diery, sa nachádza v súhvezdí
a) Orión
b) Býk
c) Škorpión
d) Had
8. Štyri najväčšie a najjasnejšie Jupiterove mesiace, ktorými sú Európa, Ganymedes, Kalisto a Io, sa nazývajú

a) Keplerove mesiace
b) Huygensove mesiace
c) Kopernikove mesiace
d) Galileove mesiace

9. Naším najmenším vtákom s dĺžkou tela sotva 9 centimetrov a hmotnosťou len necelých 5 gramov je

a) oriešok hnedý
b) králik zlatohlavý
c) mlynárka dlhochvostá
d) muchárik červenohrdlý

10. Drobné článkonožce s veľkosťou od 2 do 12,5 mm, vďaka ktorým dokážeme datovať vek sedimentov, majú názov

a) konchostraky
b) ústonôžky
c) trilobity
d) hrotnáče

11. Najlepšie curlingové kamene pochádzajú zo žuly z ostrova pri pobreží Škótska s názvom
a) Staffa
b) Fuaigh Mòr
c) Ailsa Craig
d) Skye
12. Iniciatíva ESA Clean Space má za cieľ dosiahnuť neutralitu vesmírneho odpadu do roku

a) 2025
b) 2030
c) 2055
d) 2060

13. Najcennejší a najkrajší jantár, po ktorom je pomenovaná jedna z najznámejších diaľnic staroveku, pochádzal z brehov

a) Baltského mora
b) Severného mora
c) Čierneho mora
d) Stredozemného mora

14. Taiwanskú vežu Tchaj-pej 101 chráni proti zemetraseniam a tajfúnom tlmič, ktorým je

a) viskózna kvapalina
b) kaučuková podložka
c) sústava pružín
d) oceľová guľa

15. Od roku 2016 skúma Jupiter a jeho mesiace družica

a) Juno
b) Galileo
c) Jupiter Icy Moons Explorer
d) Europa Clipper

16. Bežný človek je schopný pri narodení počuť frekvencie približne medzi

a) 20 a 440 Hz
b) 20 a 20-tisíc Hz
c) 20- a 45-tisíc Hz
d) 20- a 123-tisíc Hz

17. Samičie a samčie krížence jakov a hovädzieho dobytka majú pomenovanie

a) jóko a jó
b) dzomo a dzo
c) novo a no
d) zebu a ze

18. Slovenská firma Ryba začala s výrobou tresky v majonéze v roku

a) 1934
b) 1944
c) 1954
d) 1964

Správne odpovede

1c, 2d, 3c, 4b, 5a, 6c, 7b, 8d, 9b, 10a, 11c, 12b, 13a, 14d, 15a, 16b, 17b, 18c

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 2/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.