Test pozornosti 3/2022

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali marcový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Najtvrdším tkanivom v ľudskom tele je

a) nechtová platnička
b) lebečná kosť
c) spodná čeľusť
d) zubná sklovina

2. Doteraz najväčší a najťažší meteorit, ktorý sa našiel na zemskom povrchu, je železný meteorit

a) Numa
b) Tonga
c) Tsonga
d) Hoba

3. Pomerne zriedkavé meteority, tvoriace akýsi prechod medzi železnými a kamennými, sa nazývajú

a) chondrity
b) megality
c) siderolity
d) stromatolity

4. Laboratórne digestory určené pre prácu v prostredí s toxickými chemikáliami musia vyvinúť rýchlosť prietoku vzduchu

a) 20 až 30 cm/s
b) 0,5 až 1,0 m/s
c) 10 až 20 m/s
d) 15 až 30 m/s

5. Pripravovaný ďalekohľad ELT (Extremely Large Telescope) s priemerom objektívu 39,3 m bude umiestnený

a) v Čile
b) na ostrove La Palma
c) na Havajských ostrovoch
d) v Argentíne

6. Na návrat termínu jarnej rovnodennosti na 21. marec si budeme musieť počkať až do roku

a) 2027
b) 2072
c) 2102
d) 2202

7. Spevný orgán vtákov sa nazýva

a) sphynx
b) forythia
c) syrinx
d) sinus

8. Rastlinné druhy rastúce na rumoviskách, ktoré medzi prvými kolonizujú narušené územia, voláme

a) endemické
b) saprofytické
c) autotrofné
d) ruderálne

9. Jav, pri ktorom dochádza k priamemu prechodu vody z pevného skupenstva do plynného bez medzištádia v kvapalnom skupenstve, sa nazýva

a) kondenzácia
b) sublimácia
c) desublimácia
d) ionizácia

10. Podľa analýz expertov spôsobilo obmedzenie cestovania počas pandémie covid-19 za posledné dva roky celosvetový pokles mobility v priemere

a) o viac ako 25 %
b) o takmer 39 %
c) o viac ako 50 %
d) o takmer 80 %

11. Ľadoborec, ktorý od novembra 2021 zabezpečuje celoročnú voľnú plavbu lodí po tzv. Severnej morskej ceste, sa volá

a) Koľja
b) Sibír
c) Bajkal
d) Tajga

12. Okrem pukancov a kečupu mal na svetovej výstave Expo vo Filadelfii v roku 1876 premiéru aj prvý

a) telefón Alexandra Grahama Bella
b) analytický stroj Charlesa Babbegea
c) verejný splachovací záchod
d) výťah s brzdou Elishu Otisa

13. Korózia kovov je proces, pri ktorom kov prechádza zmenou oxidačného stavu

a) vzdušnou a vodnou eróziou
b) interakciou s elektrolytom
c) absorpciou energie
d) fotosyntetickou reakciou

14. Skladanie niekoľkých vlnení rovnakého druhu do jedného výsledného vlnenia sa nazýva

a) vlnová interferencia
b) vlnová absorpcia
c) vlnové rušenie
d) vlnový lom

15. Vodu ako hlavné médium na prenos energie k turbínam by mohla v solárnych elektrárňach budúcnosti nahradiť

a) vákuová trubica
b) biomasa
c) syntetická ropa
d) roztavená soľ

16. Najstaršie stopy prvej veľkej migrácie Homo z Afriky do Eurázie predstavujú fosílie spred približne

a) 0,5 milióna rokov
b) 1,8 milióna rokov
c) 2,6 milióna rokov
d) 3,5 milióna rokov

17. Príslovka ladom v spojení ležať ladom pochádza zo staršieho výrazu lado, ktorým sa označovala

a) zamrznutá zem
b) pustatina
c) neobrobená zem
d) truhlica

18. Celá trať prvej uhorskej konskej železnice vedúcej z Bratislavy do Serede bola dokončená v roku

a) 1789
b) 1805
c) 1846
d) 1905

Správne odpovede

1d, 2d, 3c, 4b, 5a, 6c, 7c, 8d, 9b, 10c, 11b, 12a, 13b, 14a, 15d, 16b, 17c, 18c

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre