Test pozornosti 5/2022

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali májový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Prenikavá zlúčenina tvorená pôdnymi baktériami, ktorú poznáme ako typickú vôňu zeme po letnom daždi, je

a) geozén
b) geohexán
c) geosmín
d) geolén

2. Pasce, ktoré tvoria prirodzené prostredie pre samičky komárov na kladenie vajíčok, sa nazývajú

a) ováriové
b) ovulačné
c) ovipozičné
d) ootéky

3. Jediná výskumná stanica svojho druhu v Európe nachádzajúca sa v poľskom meste Pila sa volá

a) MoonLight
b) LunAres
c) PiLuna
d) MoonPark

4. Dmitrij Ivanovič Mendelejev zoradil pred 153 rokmi chemické prvky vo svojej periodickej tabuľke podľa

a) nukleónového čísla
b) spinového čísla
c) počtu izotopov
d) protónového čísla

5. Jašter Retinosaurus má v porovnaní s ostatnými nálezmi z mjanmarského jantáru dokonale zachovanú kompletnú

a) kožu
b) zubnú sklovinu
c) svalovinu
d) brušnú dutinu

6. Gudróny sú kyslé kaly, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt po spracovaní ropy kyslou rafináciou, pri ktorej sa používa

a) kyselina dusičná
b) kyselina sírová
c) kyselina hyaluronová
d) kyselina acetylsalicylová

7. V kulminačnej fáze epidémie je populácia lykožrúta v jednom roku schopná prekonať vzdialenosť viac ako

a) 500 metrov
b) 1 000 metrov
c) 1 500 metrov
d) 2 000 metrov

8. Lepidopterológia je vedecký odbor zaoberajúci sa výskumom

a) heliofilného hmyzu
b) jednoročných rastlín
c) motýľov
d) lesných porastov

9. V meteorológii sa relatívne pravidelná odchýlka od celkového trendu počasia počas roka, vyskytujúca sa okolo nejakého dátumu, nazýva

a) meteorologická chyba
b) zrážková abnormalita
c) poveternostná singularita
d) diferenciálna kalamita

10. Pojem, ktorý prežil v rôznych podobách až do súčasnosti a ktorým starovekí Gréci označovali modrú farbu, je

a) glaucus
b) anilínus
c) indigos
d) kyáneos

11. Najmodernejší veterný tunel, ktorý umožňuje testovať nielen aerodynamiku, ale aj aeroakustické parametre, otvorili v štáte Ohio pod názvom

a) ALOHA
b) OLAH
c) HALO
d) HALL

12. Hoci vďaka regionálnym prenosovým sieťam je odberateľov elektriny z jadrových elektrární viac, tieto elektrárne fungujú celosvetovo iba

a) v 23 krajinách
b) v 32 krajinách
c) v 38 krajinách
d) v 45 krajinách

13. Spôsob spracovania veľkého množstva vzoriek nanesených v malých objemoch na špeciálny povrch sa volá

a) chipset
b) microarray
c) spotter
d) biomarker

14. V dôsledku prehriatia vzduchu nad horúcimi povrchmi môže ich index lomu poklesnúť a vo vzduchu môže dôjsť k totálnemu odrazu známemu ako

a) fatamorgána
b) fantasma
c) spektroskopia
d) optická lomivosť

15. Tzv. Maillardova reakcia, pri ktorej reaguje cukor s aminokyselinou za prítomnosti tepla, bežne prebieha pri teplote

a) od 80 do 100 °C
b) od 100 do 125 °C
c) od 140 do 165 °C
d) od 175 do 200 °C

16. Doteraz najvzdialenejšia hviezda, z ktorej svetlo k nám putovalo takmer 13 miliárd rokov a ktorú objavili pomocou Hubblovho teleskopu a gravitačnej šošovky, je

a) Achernar
b) Éta Carinae
c) Icarus
d) Earendel

17. Mesto Teotihuacán, známe najväčšími pyramídami Nového sveta a patriace na vrchole svojho rozvoja k najľudnatejším mestám celého sveta, sa nachádzalo

a) v južnom Peru
b) na západe Bolívie
c) v strednom Mexiku
d) na severe Guatemaly

Správne odpovede

1c, 2c, 3b, 4d, 5a, 6b, 7a, 8c, 9c, 10d, 11c, 12b, 13b, 14a, 15c, 16d, 17c

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.