Test pozornosti 6/2022

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali júnový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Nový typ bunkovej smrti, ktorá prebieha v tele ovocnej mušky, nazvali vedci erebóza podľa gréckeho slova erebos, čo znamená

a) spánok
b) noc
c) tma
d) staroba

2. Webbov teleskop je špecializovaný na

a) ultrafialové svetlo
b) infračervené svetlo
c) gama žiarenie
d) röntgenové žiarenie

3. Snímka s označením Hubblovo ultrahlboké pole zachytila svetlo z galaxií, ktoré existovali približne pred

a) 3 miliardami rokov
b) 8 miliardami rokov
c) 10 miliardami rokov
d) 13 miliardami rokov

4. Pravidlo, podľa ktorého sa asi tretina všetkých čísel v mnohých skupinách údajov začína číslicou 1, sa nazýva

a) Collatzov predpoklad
b) Benfordov zákon
c) Fibonacciho postupnosť
d) Gaussova krivka

5. V roku 2019 dosiahla celosvetová ročná produkcia plastov hodnotu

a) 1,5 milióna ton
b) 51 miliónov ton
c) 186 miliónov ton
d) 368 miliónov ton

6. Tvrdenie, že asteroidy s viacerými mesiacmi môžu byť bežným javom, podporuje najnovší objav tretieho mesiaca asteroidu

a) 130 Elektra
b) 3 Juno
c) 4 Vesta
d) 55 Pandora

7. Najväčšou európskou potápkou, ktorá patrí medzi naše najbežnejšie druhy potápok, je

a) potápka veľká
b) potápka čiernokrká
c) potápka ušatá
d) potápka chochlatá

8. Najbohatšiu kvetenu Tatier majú vzhľadom na svoje geologické podložie Belianske Tatry. Ich masív je prevažne zložený

a) z bridlice a vápencov
b) z vápencov a dolomitov
c) z dolomitov a žuly
d) zo žuly a bridlice

9. Oblasť medzi primárnou a sekundárnou dúhou, ktorá je zreteľne tmavšia než zvyšná časť oblohy, sa nazýva

a) Alexandrov pás
b) Aristotelov pás
c) Augustínov pás
d) Archimedov pás

10. Aby mohol Veľký hadrónový urýchľovač spoľahlivo fungovať, je potrebné schladiť všetky dipólové magnety na teplotu

a) -27,1 °C
b) -171,3 °C
c) -223,2 °C
d) -271,3 °C

11. Typ automobilu, ktorý kombinuje niektoré prvky typické pre viacúčelové vozidlá s prvkami SUV, označujeme ako

a) hybrid
b) offroad
c) crossover
d) kombi

12. Prvý prototyp legendárneho lietadla Boeing 747 sa po prvý raz vzniesol do vzduchu v roku

a) 1959
b) 1969
c) 1979
d) 1989

13. Pre superštíhle mrakodrapy, ktoré sa začali stavať už v 70. rokoch minulého storočia v Hongkongu a odvtedy sa rozširujú aj do iných veľkomiest, sa vžil názov

a) ihlové veže
b) paličkové veže
c) žirafie veže
d) ceruzkové veže

14. Okná newyorského mrakodrapu Empire State Building zaberajú približne

a) 150 m2
b) 500 m2
c) 1 km2
d) 2 km2

15. Chromatografia, metóda delenia zmesí na jednotlivé časti, pochádza z gréckeho slova chroma, čo znamená

a) svetlo
b) farba
c) čas
d) látka

16. Náhodný chaotický pohyb častíc v nejakom médiu, ktorý v roku 1905 objasnil Albert Einstein, poznáme pod názvom

a) Boltzmannov pohyb
b) Einsteinov pohyb
c) Lorenzov pohyb
d) Brownov pohyb

17. Atraktívnym exponátom astronomickej časti výstavy Námorného, leteckého a vesmírneho múzea Intrepid v New Yorku je raketoplán

a) Enterprise
b) Challenger
c) Discovery
d) Columbia

18. Unikátna sýpka z rokov 1822 – 1830, pôvodne románsky kostol, sa nachádza

a) v Alžbetinom Dvore
b) vo Svätom Antone
c) v Kalinčiakove
d) v Dražovciach

Správne odpovede

1c, 2b, 3d, 4b, 5d, 6a, 7d, 8b, 9a, 10d, 11c, 12b, 13d, 14d, 15b, 16d, 17a, 18a

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.