Test pozornosti 8/2022

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali augustový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Epidémia moru známa ako čierna smrť sa do Európy prvýkrát dostala v roku

a) 1241
b) 1347
c) 1526
d) 1815

2. Vedci dokážu zmerať teplotu v zlomoch dávnych zemetrasení pomocou

a) zirkónu
b) zoisitu
c) živca
d) zafíru

3. Striedavé zamŕzanie a rozmŕzanie horniny má odborný názov

a) regenerácia
b) regrutácia
c) regulácia
d) regelácia

4. Obchodný model maximalizácie času, ktorý strávi používateľ na sociálnej sieti alebo webovej stránke, sa nazýva

a) ekonomika času
b) ekonomika lajkov
c) ekonomika pozornosti
d) ekonomika hypnózy

5. Základným prvkom hviezdicovitej urbanistickej štruktúry v Európe po dovezení pušného prachu bol

a) bastión
b) hrad
c) parkán
d) barbakán

6. Vzácny motýľ s najvyššou spoločenskou hodnotou spomedzi chránených druhov motýľov Slovenska je

a) vidlochvost feniklový
b) pestroň vlkovcový
c) jasoň chochlačkový
d) jasoň červenooký

7. Orgán čuchu hada je umiestnený na podnebí úst a nazýva sa

a) jazylka
b) Robertsonov orgán
c) Jacobsonov orgán
d) ňucháč

8. Hemotrofný alebo hemofágový hmyz je taký, čo sa živí

a) suchým lístím
b) krvou
c) iným hmyzom
d) odpadkami

9. Vertikálne najrozsiahlejší oblak, ktorý môže prinášať búrky či silný vietor, má pomenovanie

a) kumulus
b) kumulostratus
c) nimbostratus
d) kumulonimbus

10. Typickú modrú farbu oblohy zapríčiňuje jav nazývaný

a) Rayleighov zákon
b) Rayleighova mriežka
c) Rayleighov rozptyl
d) Rayleighova stupnica

11. Intenzita UV žiarenia sa so zväčšujúcou nadmorskou výškou zvyšuje približne o 4 % na každých

a) 10 metrov
b) 100 metrov
c) 200 metrov
d) 300 metrov

12. Prvý balík pomocou dronu doručila firma Flirtey z mesta Reno v štáte Nevada v roku

a) 1996
b) 2000
c) 2006
d) 2016

13. Šošovku zloženú z hranolov, ktorá umožňuje majákom svietiť do diaľky, vynašiel fyzik

a) Roger Bacon
b) Christiaan Guygens
c) Leonard Mandel
d) Augustin Fresnel

14. Látky schopné rozpúšťať sa vo vode majú označenie

a) hydrofilné
b) hydrofóbne
c) hydroizolačné
d) hydratované

15. Albert Einstein predpovedal existenciu atómov v roku

a) 1900
b) 1905
c) 1916
d) 1921

16. Marťanské vedecké laboratórium rover Curiosity pristálo na Marse v kráteri Gale

a) v auguste 1992
b) v auguste 2002
c) v auguste 2012
d) v auguste 2021

17. Podľa archeologických nálezov bolo prvým ovocím, ktoré ľudia pestovali,

a) oliva
b) jablko
c) jahoda
d) kiwi

18. Vžitá domáca podoba cudzieho názvu geografického objektu, ktorý sa nachádza mimo územia Slovenska, je

a) exonymum
b) endonymum
c) expresívum
d) eufemizmus

Správne odpovede

1b, 2a, 3d, 4c, 5a, 6d, 7c, 8b, 9d, 10c, 11d, 12d, 13d, 14a, 15b, 16c, 17a, 18a

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.