Test: Vzťahy a dorozumievanie zvierat

1. Nápadné pospevovanie operených zástupcov živočíšnej ríše najmä počas jarných dní nie je samoúčelné. Vtáky si nepospevujú len tak z dlhej chvíle. Tieto akustické prejavy vo väčšine prípadov tvoria súčasť zásnubného ceremoniálu. Vtáky však spevom tiež

a) ohraničujú teritórium
b) vyzývajú soka na súboj
c) zvestujú nález potravy
d) odháňajú prípadného predátora

2. Tetrov hlucháň sa potenciálnym snúbeniciam dvorí nekonečným recitovaním zásnubného trojveršia. Aby tohto najťažšieho vtáka v európskom lese nikto pri pytačkách nepredbehol, vstáva krátko po polnoci ešte za úplnej tmy a až do svitania prednáša ľúbostné verše

a) na strome
b) na zemi
c) za letu
d) na skale

3. Keďže sa vtáky vyznačujú závideniahodnou schopnosťou lietať, nie je preto div, že mnohí operenci túto svoju schopnosť využívajú aj pri nahováračkách. Dravé vtáky sa zasnubujú svojským spôsobom:

a) samec sa predvádza pred samicou
b) partneri spoločne predvádzajú zásnubný let
c) samica sa predvádza pred samcom
d) samec predvádza svoje letové schopnosti lovom koristi

4. Kým samce mnohých vtákov využívajú pri vohľadoch ozdobné operenie či lahodne znejúci spev, niektoré operence takto príroda neobdarila. Preto musia použiť iné prostriedky, ako sa zaliečať nežnejšiemu pohlaviu. Ďatle napríklad:

a) búšia krídlami po bokoch tela
b) hlasito dupocú nohami po suchom konári
c) bubnujú zobákom do suchých vetiev stromov
d) predvádzajú sa akrobatickým vzdušným baletom

5. Repertoár zásnub v živočíšnej ríši je veľmi široký. Každý živočíšny druh má len jemu vlastný ceremoniál zásnub, ktorého stimulom je zachovanie života. Vzácny operenec murárik červenokrídly, obyvateľ nehostinného skalného prostredia, sa samičke dvorí:

a) predvádzaním akrobatického vzdušného baletu
b) rozprestieraním chvosta
c) rozprestieraním krídel
d) zavesením sa na skalu dolu hlavou

6. Sfarbenie živočíchov nie je vecou náhody, či roztopašnej zábavy prírody, ale dlhodobého formovania počas fylogenetického vývoja druhu. Vystavovaním nápadne sfarbených niektorých partií tela sa dorozu mieva:

a) kukučka jarabá
b) stehlík pestrý
c) murárik červenokrídly
d) straka čiernozobá

7. Zástupcovia triedy hmyzu sa dorozumievajú vylučovaním chemických látok, v ktorých sú zakódované informácie rôzneho druhu. Vo výlučkoch špeciálnych žliaz poskytuje jedinec ostatným správu o sexuálnej aktivite, potenciálnom nepriateľovi, potravnom zdroji. Tieto látky sa nazývajú

a) hormóny
b) feromóny
c) gastrolity
d) fytóncidy

8. Včela medonosná je známa svojím zložitým životom v spoločenstvách, v ktorých majú jedince svoje pracovné zaradenie. Včely prieskumníčky lietajú v okolí úľa a informujú osadenstvo úľa o zdroji potravy. Túto dôležitú informáciu pre prežitie včelej kasty podáva včela – prieskumníčka:
a) frekvenciou bzučania krídlami
b) tancovaním na letáči úľa
c) prinesenou vzorkou potravy
d) poletovaním pred úľom

9. Každý živočíšny jedinec si musí udržiavať a brániť pred sokmi určité teritórium, ktoré mu poskytuje všetky potreby na existenciu. Medveď hnedý, ktorého teritórium môže predstavovať až niekoľko desiatok kilometrov štvorcových, si svoje územie označuje:
a) rozvaľovaním pňov
b) škrabancami na stromoch a trusom
c) vyhrabávaním zeminy
d) olamovaním stromov a krov

10. Zatiaľ čo všetky samce sú počas zásnub k samičkám neobyčajne pozorné a venujú im všetok čas, len aby sa s nimi spárili, po milostnom akte mnohé z nich o svoje partnerky už nejavia nijaký záujem a zháňajú si nové družky. K takýmto záletníkom patrí:
a) orol skalný
b) bocian biely
c) lastovička domová
d) tetrov hlucháň

11. Mnohé samčeky sú však ku svojim partnerkám pozorné nielen počas zásnub, ale aj počas výchovy potomstva, ktoré spolu splodili. Páry niektorých operencov sú si verné doslova celý život a trávia spolu celé dni a roky. K takýmto patria páry:
a) vrabca domového
b) orla skalného
c) sýkorky bielolícej
d) pinky lesnej

12. V prírodných pomeroch strednej Európy si väčšina živočíšnych druhov vyznáva lásku v jarnom období. Málokto by pre to čakal, že v živočíšnej ríši starého kontinentu sa nájdu aj také druhy, ktoré sa zasnubujú uprostred zimy, a to ešte za mesačných treskúcich mrazivých nocí! Takouto výnimkou je:
a) jeleň lesný
b) medveď hnedý
c) vlk dravý
d) jazvec lesný

13. Vlk dravý je veľmi inteligentné zviera schopné žiť zložitým sociálnym spôsobom života. Rešpektovanie hierarchického postavenia vyjadrujú vlky:
a) vycieraním zubov ako aj pohybom chvosta
b) ježením srsti
c) hlasovými signálmi
d) pohľadom

14. Zberači potravy najrôznejších druhov mravcov značkujú svoje cesty domov pomocou tzv. stopového feromónu, aby o zdroji potravy informovali aj ostatných obyvateľov mraveniska. Stopové feromóny sú účinné už v nepredstaviteľne malých množstvách. Mravcom rodu Atta stačí 0,33 mg feromónu na označenie stopy dlhej:
a) 1 km
b) 100 km
c) 1000 km
d) okolo celej zemegule

15. Samce niektorých druhov cicavcov monitorujú rujnosť samíc dvíhaním hornej pery a čuchaním pachu moču. Levy a zebry majú totiž na podnebí tzv. Jacobsonov orgán, ktorý slúži ako detektor pohlavných výlučkov samice indikujúci samcovi, že je pripravená na oplodnenie. Tomuto javu sa hovorí:
a) myškovanie
b) flémovanie
c) sondovanie
d) monitorovanie

16. Mnoho druhov zvierat medzi sebou komunikuje prostredníctvom výlučkov pachových žliaz alebo moču a trusu. V nich dokážu zvieratá chemicky zašifrovať informáciu o pohlaví jedinca, sexuálnej naladenosti na párenie, chorobe. Takúto komunikáciu na chemickej báze má tiež:
a) myš domová
b) kuna lesná
c) medveď hnedý
d) delfín skákavý

Správne odpovede

1a, 2a, 3b, 4c, 5a, 6c, 7b, 8b, 9b, 10d, 11b, 12c, 13a, 14d, 15b, 16a

Test pripravil Miroslav Saniga, foto autor

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 05/2007. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre