Transportér liekov

Mikrorobot vidíme na centovej minci pod písmenom U v slove United, foto PurdueUni.

Dostať liek priamo na cieľové miesto by mohlo odstrániť vedľajšie účinky, ktoré vznikajú pri interakcii lieku s inými orgánmi. Minimalizovanie vedľajších účinkov lieku by mohol zabezpečiť kotúľajúci sa magnetický mikrorobot, ktorý vyvíjajú na americkej Purdueovej univerzite v Indiane. Robot má veľkosť ako niekoľko ľudských chĺpkov a môže sa presúvať po hrubom čreve spätným otáčaním či bočným preklopením. Na svoje prvé experimenty in vivo si vedci zvolili hrubé črevo kvôli ľahkému prístupu k nemu. Ďalší dôvod bol komplikovaný povrch čreva, ktorý predstavuje pre pohyb robota jedinečnú výzvu – musí sa v ňom totiž pohybovať proti prúdu. Robot je vyrobený z polyméru a kovu a je netoxický a biokompatibilný. Aby sa zachovali jeho čo najmenšie rozmery, nepotrebuje nijaký zdroj energie, ale je napájaný a ovládaný magnetickými poliami z vonkajšej strany tela. Vedecký tím demonštroval svoj robot v in vivo experimente v hrubom čreve živých myší v anestézii, a to vložením mikroprístroja do soľného roztoku cez konečník. Vedci potiahli robot fluorescenčným simulovaným liekom a pomocou ultrazvukového zariadenia sledovali v reálnom čase, ako sa mikrorobot pohyboval. Podarilo sa nám dosiahnuť pekné a kontrolované uvoľnenie užitočného množstva lieku. To znamená, že by sme mohli mikrorobot potenciálne nasmerovať na miesto v tele a tam liek pomaly uvoľniť, uviedol biomedicínsky inžinier Luis Solorio z Purdueovej univerzity. Vedci sa domnievajú, že mikrorobot by mohol okrem dodávania liekov v rámci diagnostiky pomáhať aj pri odbere tkaniva.

Zo stránky EurekAlert! spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.