Tranzistorové prijímače

Vynález tranzistora umožnil výrazný pokrok v elektronike. Doslova spôsobil revolúciu v oblasti prenosných rádioprijímačov.

Tranzistorový prijímač 2800B-2 „Mír“ vyrábaný v Československu v rokoch 1962 –1963
Tranzistorový prijímač 2800B-2 „Mír“ vyrábaný v Československu v rokoch 1962 –1963

Československo patrilo medzi prvé krajiny, v ktorých sa začali vyrábať tranzistorové prijímače.Prvým bol tzv. kabelkový prijímač T58. Ten sa vyrábal v rokoch 1953 – 1958. Aj napriek tomu, že tranzistory mali v porovnaní s elektrónkami zanedbateľnú veľkosť, prvétranzistorákyneboli výrazne menšieako malé prenosné elektrónkové.Bolo to najmä preto, leboďalšie súčiastky boli takmer tie isté ako v elektrónkových. Podstatný rozdiel bol vo veľkosti batérií a v spotrebe elektrickej energie.

Trvalo len pár rokov a súčiastková základňa sa rozmerovo prispôsobila tak, že už T60 bol naozaj vreckovým prijímačom.

Aj amatéri sa rýchlo začali vyžívať v navrhovaní a konštruovanímalých tranzistorových prijímačov.

Štefan Holakovský

Foto autor