Tranzistorové prijímače

Vynález tranzistora umožnil výrazný pokrok v elektronike. Doslova spôsobil revolúciu v oblasti prenosných rádioprijímačov. Československo patrilo medzi prvé krajiny, v ktorých sa začali vyrábať tranzistorové prijímače.Prvým bol tzv. kabelkový prijímač T58. Ten sa vyrábal v rokoch 1953 – 1958. Aj napriek tomu, že tranzistory mali v porovnaní s elektrónkami zanedbateľnú veľkosť, prvétranzistorákyneboli… pokračuj

Rádiá bez batérií

Rádioamatérstvo sa začalo rozvíjať v druhej dekáde 20. storočia. Najjednoduchšie rozhlasové prijímače sa nazývajú kryštálky. V začiatkoch rozvoja rozhlasu boli rozhlasové prijímače veľmi drahé. Zruční obdivovatelia novej techniky si ich preto často vyrábali sami. Ale aj samotné súčiastky na tzv. lampové (elektrónkové) prijímače boli pridrahé. Mnohonásobne lacnejšie… pokračuj