Trenčiansky robotický deň

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, pozýva všetkých priaznivcov robotiky na

Trenčiansky robotický deň

ktorého 13. ročník sa uskutoční

14. – 15. 2. 2018

v priestoroch SOŠ Trenčín

Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Časopis Quark je mediálnym partnerom Trenčianskeho robotického dňa.

Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu. Pravidlá súťaže TRD si môžete pozrieť tu.

Návod na prihlasovanie sa na celoštátnu súťaž Trenčiansky robotický deň 2018:

Každá škola môže nominovať maximálne tri trojčlenné družstvá do príslušnej podkategórie súťaže. Každé družstvo môže súťažiť s jedným robotom a musí byť registrované. Súťažné družstvo musí byť nominované na základe výsledkov postupového školského kola.
Oficiálni účastníci celoštátneho kola sa na celoštátne kolo prihlasujú prostredníctvom prihlasovacieho formuláru. Prihlásenie sa je nevyhnutnou podmienkou účasti na súťaži. Prihlasovať sa je možné do 9.2.2018. Prihlásenie po tomto termíne sa umožňuje len v odôvodnených prípadoch.
Prihlasovací formulár si môžete stiahnuť tu. Po jeho vyplnení ho zašlite ako priložený súbor na adresu sostn@sostn.sk.