Trenčiansky robotický deň 2017

Na dvanástom ročníku medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov Trenčiansky robotický deň 2017 sa predstavilo 131 robotov zo 41 základných a stredných škôl. Záujem o robotiku na školách rastie a napĺňa sa tak aj zámer organizátorov vyjadrený v podtitule tejto súťaže – popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi na Slovensku a motivovať talenty pre uplatnenie sa v oblasti robotiky a techniky všeobecne. Oproti minulému roku vzrástol počet škôl aj predvedených robotov – v roku 2016 v Trenčíne súťažili žiaci z 25 základných škôl a predviedli spolu 94 robotov.

Podujatie sa konalo 15. a 16. februára v priestoroch Strednej odbornej školy Pod Sokolicami 14, v Trenčíne. Záštitu nad tohtoročným robotickým dňom mali predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška a primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Partnermi podujatia bolo šesť vysokých technických škôl zo Slovenska a Česka a 18 ďalších partnerov, najmä popredných firiem z oblasti robotiky.

Výsledky jednotlivých súťažných kategórií